Ö. Tahir ÖZGEN

Öyle bir yerden girip nereye gideceğini bilmeden arada kendi halinde top çevirerek, ses ile seda arasında çıkabilecek sorunları keşfedecek soğuk ve rüzgarlı bi...

Istanbul zihniminabukkusu.com Joined April 2018

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

2 years ago0.056 SBD and 0.302 STEEM POWER for tahirozgen/lorem-ipsum
2 years ago0.089 SBD and 0.557 STEEM POWER for tahirozgen/zihnimin-abuk-kusundan-sabuk-oetuesler-13