nkl

Россия steemit.com/steemit/@nklm/my-blog-navigation-map Joined March 2018

Estimated author rewards last week:
3.047 STEEM POWER
0.621 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

7 hours ago0.000 SBD, 0.038 STEEM and 0.038 STEEM POWER for nklm/rv35lz
yesterday0.000 SBD, 0.034 STEEM and 0.034 STEEM POWER for nklm/rv1idj
2 days ago0.000 SBD, 0.035 STEEM and 0.035 STEEM POWER for nklm/rv196p
2 days ago0.000 SBD, 0.035 STEEM and 0.036 STEEM POWER for nklm/rv0duy
2 days ago0.000 SBD and 0.619 STEEM POWER for nklm/semeinaya-vinodelnya-uzunov
2 days ago0.000 SBD, 0.043 STEEM and 0.044 STEEM POWER for nklm/ruzmam
3 days ago0.000 SBD, 0.036 STEEM and 0.036 STEEM POWER for nklm/ruyltb
3 days ago0.000 SBD and 0.232 STEEM POWER for nklm/dom-milyi-dom-katalog-postov
3 days ago0.000 SBD, 0.038 STEEM and 0.038 STEEM POWER for nklm/ruydor
4 days ago0.000 SBD and 0.475 STEEM POWER for nklm/ezhegodno-19-maya-v-sovetskom-soyuze-otmechali-den-vsesoyuznoi-pionerskoi-organizacii-imeni-lenina