lyuda12

Joined July 2018

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

4 years ago0.078 SBD and 0.111 STEEM POWER for lyuda12/solnce-vody-oblaka-zerkalnoe-otobrazhenie