lighteye

Joined August 2016

Estimated author rewards last week:
8.246 STEEM POWER
0.000 STEEM
1.423 SBD

Author Rewards History

15 hours ago0.092 SBD and 0.523 STEEM POWER for lighteye/wednesdaywalk-going-illegal-eng-srp-shetnja-sredom-prelazak-u-ilegalu-hive-174578
15 hours ago0.075 SBD and 0.431 STEEM POWER for lighteye/wednesdaywalk-going-illegal-eng-srp-shetnja-sredom-prelazak-u-ilegalu
yesterday0.133 SBD and 0.767 STEEM POWER for lighteye/a-monster-killed-pentax
2 days ago0.073 SBD and 0.420 STEEM POWER for lighteye/coronavirus-hoax-saviours-from-astrazeneca-eng-srp-koronaprevara-spasitelji-iz-astrazeneke
2 days ago0.359 SBD and 2.093 STEEM POWER for lighteye/coronavirus-hoax-the-test-deceit-eng-srp-koronaprevara-podvala-s-testovima
4 days ago0.102 SBD and 0.610 STEEM POWER for lighteye/coronavirus-hoax-a-vaccine-fake-eng-srp-koronaprevara-lazh-o-vakcini
5 days ago0.110 SBD and 0.657 STEEM POWER for lighteye/prenosimo-rusija-danas-prema-svift-u-evro-nadmashio-dolar-kao-najcheshce-korishcenu-svetsku-valutu
6 days ago0.367 SBD and 2.103 STEEM POWER for lighteye/bitcoin-at-usd318-000-says-who-eng-srp-bitkoin-na-318-000-dolara-ko-kazhe
6 days ago0.006 SBD and 0.039 STEEM POWER for lighteye/qk40tg
7 days ago0.106 SBD and 0.603 STEEM POWER for lighteye/koronaprevara-otvoreno-pismo-angeli-merkel