jacekw

Czy kiedykolwiek komputery będą tak inteligentne jak ludzie? Tak, ale bardzo krótko. AI, AGI, Control Problem, Machine Learning, Deep Learning, Programming

Joined June 2017

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History