Gmenka

Ukraine Joined May 2017

Estimated curation rewards last week:
0.000 STEEM POWER

Curation Rewards History

5 months ago0.008 STEEM POWER for rosy440/khroniki-masyani
5 months ago0.007 STEEM POWER for antorv/the-diary-game-20-10-2022-vishebaba-yakas-bryunetka-dzhonsonyuk
5 months ago0.023 STEEM POWER for andrea.boji/koli-dosh-todi-pomivsya
5 months ago0.006 STEEM POWER for zaria56/color-palette-olesia-or-violet-flowers
5 months ago0.013 STEEM POWER for shohana1/color-palette-contest-blog-this-week-or-theme-violet
5 months ago0.006 STEEM POWER for barski/mii-foto-remeik-na-kinofilm-p-yatii-element
5 months ago0.032 STEEM POWER for darina14/khoroshi-novini
5 months ago0.030 STEEM POWER for antorv/the-diary-game-19-10-2022-den-na-chetvirochku
5 months ago0.026 STEEM POWER for olesia/the-diary-game-19-10-2022-khochu-limon
5 months ago0.006 STEEM POWER for animal-shelter/the-diary-game-19-10-2022-nis-vityagnu-khvist-zagruzne-khvist-vityagnu-nis-zagruzne