bukvoed (Елена)

Joined August 2016

Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

last year0.000 SBD, 0.195 STEEM and 0.202 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-26-11-2022-it-s-a-holiday-on-my-street-na-moei-ulice-prazdnik
last year0.000 SBD, 0.178 STEEM and 0.185 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-23-11-2022-and-the-snow-has-gone-i-sneg-poshyol
last year0.000 SBD, 0.130 STEEM and 0.135 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-22-11-2022-rich-imagination-and-why-should-i-bogatoe-voobrazhenie-i-za-chto-mne-eto
last year0.000 SBD, 0.171 STEEM and 0.178 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-21-11-2022-i-want-snow-i-want-snow-khochu-snega-snega-khochu
last year0.000 SBD, 0.348 STEEM and 0.362 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-18-11-2022-semi-winter-forest-poluzimnii-les
last year0.000 SBD, 0.162 STEEM and 0.169 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-12-11-2022-walking-in-the-rain-is-so-cool-progulki-pod-dozhdyom-eto-tak-zdorovo
last year0.000 SBD, 0.094 STEEM and 0.097 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-09-11-2022-ryzhiki-da-ladno
last year0.000 SBD, 0.138 STEEM and 0.144 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-08-11-2022-roza-k-priezdu-dochki
last year0.000 SBD, 0.140 STEEM and 0.146 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-05-11-2022-snow-it-s-snowing-here-sneg-u-nas-sneg
last year0.000 SBD, 0.183 STEEM and 0.191 STEEM POWER for bukvoed/the-diary-game-03-11-2022-apples-that-no-one-wants-yablokov-nenuzhnykh-post